TISKOVINY

grafické návrhy, sazba a zlom, předtisková příprava, tisková produkce časopisů, bulletinů a newsletterů, knih, katalogů, plakátů, bannerů, log, grafických manuálů, letáků a propagačních brožur, vizitek, hlavičkových papírů, obalů, POS materiálů a pod. Zajištění tisku, poptávky a kalkulace, komunikace s tiskárnou a dalšími dodavateli a dohled nad tiskem pro malé, střední i velké náklady

WEB DESIGN

design a implementace www stránek, responsivní design, reklamní bannery, uživatelská správa obsahu (CMS), webmasterring, správa web hostingu atd.

OFFICE DESIGN

design a implementace šablon dokumentů pro MS Word / OpenOffice Write, prezentací v PowerPointu, dokumenty, bulletiny a newslettery pro elektronickou distribuci v PDF

TEXT

copywriting v češtině a angličtině, marketingové texty, tiskové zprávy, popisy produktů, překlady z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny, lokalizace webů a tiskovin, jazyková úprava a korektury

PRINT

graphic design, layout and typesetting, pre-press and print production of magazines, bulletind and newsletters, books, catalogues, posters, banners, logos, design manuals, leaflets and brochures, business cards, letterhead papers, packages, POS materials etc. Print quotations, liaisoning with printers and suppliers, printing supervision; small and large print runs

WEB DESIGN

design and implemetation of web sites, responsive design, banners, user content management (CMS), web mastering, web hosting administration etc.

OFFICE DESIGN

design and implementation of MS Word / OpenOffice Write templates, PowerPoint presentations, documents, bulletins and newsletters for electronic circulation in PDF

TEXT

copywriting in Czech and English, marketing texts, press releases, product descriptions, translation between Czech and English, localisation of web sites and printed materials, text editing and corrections